Mindre producenter, mer kvalitet

Vi väljer våra producenter försiktigt; de måste vara noggranna med hur de tillverkar sina viner. Framförallt håller vi oss så långt bort som möjligt från industriellt tillverkade viner, även om något slinker igenom då och då.

Cava står för ungefär 50% av den totala omsättningen. 

Vi är även certifierade för att sälja ekologiskt tillverkade viner.